Nowy JPK_VAT od 2020 roku

Nowy JPK_VAT  od 2020 roku

Od 1 kwietnia 2020 r. podatnicy będą mieli obowiązek korzystać z nowego, przesyłanego elektronicznie co miesiąc, pliku JPK_VAT.

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to dokument elektroniczny zawierający dane o operacjach gospodarczych za dany okres. Jest tworzony poprzez zaciągnięcie z programów księgowych danych i ułożenie ich w określonym, ustandaryzowanym układzie i formacie. Dane te dotyczą m.in. ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT), podatkowej księgi przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR), ksiąg rachunkowych (JPK_KR) oraz faktur VAT (JPK_FA).

Od 2020 roku składane dotąd  deklaracje VAT postanowiono zastąpić nowym plikiem JPK_VAT. Stanie się tak poprzez włączenie do niego  informacji z obecnych deklaracji VAT-7 (dla vatowców rozliczających się miesięcznie), VAT-7K (dla vatowców rozliczających się raz na kwartał) i VAT-27. 

Nowe obowiązki w zakresie przesyłania JPK pliku JPK_VAT wejdą w życie już 1 kwietnia 2020 dla dużych podatników (ponad 250 osób zatrudnienia i obroty przekraczające 50 mln euro lub ponad 250 osób zatrudnienia, gdzie suma aktywów bilansu przekracza 43 mln euro)  oraz 1 lipca 2020 r. – dla pozostałych. Za błędy w przygotowaniu pliku JPK_VAT przewidziana jest sankcja karna. To kara administracyjna za przesłanie nowego pliku JPK_VAT, który nie spełnia wymogów co do rzetelności i prawidłowości.