Nasz zespół składający się z biegłych rewidentów, doradców podatkowych i prawników ma duże doświadczenie w przeprowadzaniu naszych Klientów przez proces przekształcenia prowadzonej działalności gospodarczej.

Przekształcenie zwykle jest związane ze zmianą formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.
Sporządzamy niezbędne dokumenty, wymagane przepisami kodeksu spółek handlowych w tym plan przekształcenia firmy.

Pomagamy przy:

  • przekształceniu spółki osobowej w spółkę kapitałową
  • przekształceniu spółki kapitałowej w spółkę osobową
  • przekształceniu spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową
  • przekształceniu spółki osobowej w inną spółkę osobową
  • przekształceniu przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę kapitałowej
  • łączeniu się spółek kapitałowych
  • łączeniu się z udziałem spółek osobowych
  • podziału spółek
  • wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa