Eliks prowadzi audyt sprawozdań projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W naturalny sposób wraz z wejściem Polski w struktury UE, Spółka poszerzyła zakres swoich usług o audyt finansowy dotyczący wykorzystania funduszy pochodzących z Unii Europejskiej.Taki audyt jest wymagany przez instytucje zarządzające Programami Operacyjnymi.

Firma ma kompetencje do przeprowadzenia audytów finansowych z rozliczenia środków otrzymanych w ramach projektów finansowanych przez UE.