Schematy podatkowe MDR

Od początku roku 2019 obowiązują przepisy w zakresie raportowania schematów podatkowych MDR. Ich zakres zastosowania jest bardzo szeroki zarówno jeżeli chodzi o transakcje, które mogą być traktowane jako schematy podatkowe, jak i podmioty na które nałożono nowe obowiązki. Definicję schematów podatkowych spełnia np. dosyć powszechne w polskich warunkach gospodarczych stosowanie samozatrudnienia w miejsce umowy o pracę. Dodatkowo firmy, które przekraczają 8 mln obrotów i zatrudniają osoby tworzące, oferujące i wdrażające schematy podatkowe (tzw. promotorów) są zobowiązane do opracowania i wdrożenia odpowiedniej wewnętrznej procedury. Promotorem może być przy tym nie tylko zewnętrzny doradca podatkowy ale każda osoba, która schemat opracowuje i przekazuje do wdrożenia w tym np. dyrektor finansowy i główny księgowy. Sam brak wewnętrznej procedury w zakresie schematów podatkowych, może być podstawą do nałożenia kary w wysokości do 2 mln zł.

Nasz zespół specjalistów oferuje w zakresie schematów podatkowych:

– opracowanie wymaganej przepisami wewnętrznej procedury w zakresie schematów podatkowych,

– narzędzia umożliwiające identyfikację stosowanych przez firmę schematów podatkowych (testy MDR),

– jasne i łatwe do stosowania schematy blokowe, które umożliwią podjęcie racjonalnych decyzji w zakresie raportowania schematów podatkowych

– szkolenia pracowników obejmujące zagadnienia związane ze schematami podatkowymi,

– wsparcie w zakresie raportowania w narzędziach udostępnionych przez Ministerstwo Finansów.

Ogranicz ryzyko wynikające z regulacji schematów podatkowych dla twojej firmy – skontaktuj się z nami!!