Ochrona danych osobowych to zagadnienie, z którym powinna zmierzyć się każda firma. W praktyce bowiem każda ma z nimi do czynienia. Przepisy ustawy o ochronie danych osobowych nakładają na wszystkich administratorów danych obowiązek ich przetwarzania zgodnie z prawem. Administrator danych osobowych (ADO) w związku z tym musi liczyć się z ewentualną kontrolą Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

DLA KOGO?
każdego przedsiębiorcy planującego lub prowadzącego działalność gospodarczą na terenie Polski

JEŻELI…

 • świadczysz/zamierzasz świadczyć usługi na rzecz osób fizycznych stacjonarnie lub na odległość, lub
  współpracujesz/zamierzasz współpracować z osobami fizycznymi, lub
 • zatrudniasz/zamierzasz zatrudnić pracowników, lub
 • pozyskujesz dane o stanie zdrowia lub inne dane wrażliwe

… TA USŁUGA ADRESOWANA JEST DO CIEBIE

W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?

 • zbadamy, które z obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych dotyczą Twojej firmy
 • zweryfikujemy czy i jak wypełniasz ciążące na Tobie obowiązki
 • zweryfikujemy czy jesteś gotowy na zmiany, jakie niesie ze sobą RODO
 • pomożemy Ci w dostosowaniu się do wymogów formalno-prawnych, które powinna spełniać Twoja firma – zarówno tych obecnych, jak i tych wprowadzanych przez RODO
 • opracujemy wymaganą dokumentację wewnętrzną
 • przygotujemy wzory dokumentów do stosowania w kontakcie z klientem
 • doradzimy jak zabezpieczyć Twoją działalność w przypadku gdy dostęp do danych mają osoby trzecie (np. zewnętrzna firma informatyczna)
 • zarejestrujemy zbiór danych osobowych w GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) jeżeli prawo nakłada na Ciebie taki obowiązek

SZKOLENIA: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
przeprowadzimy szkolenie w przedmiocie zasad postępowania z danymi osobowymi