Usługi kadrowo-płacowe

I. Kadry

 •  sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem
 • prowadzenie akt osobowych
 • obsługa umów zleceń, o dzieło i umów akordowych
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych pracowników
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych przedsiębiorstwa
 • sporządzanie sprawozdań do celów księgowych i zarządczych
 • reprezentowanie przedsiębiorstwa, w tym pomoc podczas kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS czy Urzędu Skarbowego

II. Płace

 • ustalanie i naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • rozliczanie obciążeń związanych z wynagrodzeniami (ZUS, PFRON, podatek od płac)
 • sporządzanie i dostarczanie do Urzędów Skarbowych obowiązkowych deklaracji, informacji i rozliczeń
 • sporządzanie oraz dostarczanie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych za pracowników i właścicieli