KOMPETENCJE

ELIKS zatrudnia, poza stałymi pracownikami i współpracownikami – kilkunastu biegłych rewidentów z dużym doświadczeniem oraz znajomością zagadnień i przepisów wymaganych przy sporządzaniu bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej.

Badanie przeprowadzane jest przez biegłego (biegłych) rewidenta (rewidentów), skierowanego (skierowanych) przez ELIKS, przy udziale ekspertów, aplikantów i asystentów. Utrzymują oni stały kontakt z kierownictwem badanej firmy i z jej służbami rachunkowymi.
Dla zapewnienia wysokiej jakości wykonywanych usług, w Spółce stosowany jest wewnętrzny system kontroli jakości i weryfikacji.

ELIKS wykonuje usługi w drodze umów jednorazowych lub zawiera umowy wieloletnie, korzystniejsze dla zleceniodawcy, bowiem poza gwarancją przeprowadzenia badania w pierwszej kolejności, udzielane są konsultacje z zakresu zagadnień finansowo-księgowych i podatkowych.

Firma jest Sygnatariuszem Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości nr ewidencyjny A-279
Gwarancja wykonania badania zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego i rozwiań zawartych w dyrektywach Unii Europejskiej.

Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestr Przedsiębiorców Nr 78234.
Z tytułu świadczonych usług jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w Warta S.A.

CERTYFIKATY    NASI KLIENCI

AKTUALNOŚCI

Oferta pracy

Eliks Audytorska Sp. z o.o. Eliks Audytorska Sp. z o.o. Audyt, Księgowość, Doradztwo działająca na rynku outsourcingu usług księgowych poszukuje osoby na stanowisko SAMODZIELNY/-A  KSIĘGOWY/-A Miejsce pracy:Wrocław Praca na tym …

Ochrona miejsc pracy

Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych https://wroclaw.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/swiadczenia?fbclid=IwAR1wLl_ng7md_tmhPYHwmc80W2WHAIyghgyNI1cqZA-WmSSlBAD66MdWVNU

ZUS Umorzenie składek

Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r. Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r. https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396

ZUS KWARANTANNA

Informacja o uprawnieniach do świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/informacja-o-uprawnieniach-do-swiadczen-z-powodu-poddania-sie-kwarantannie-lub-izolacji/2534641

Specjalista ds kadr i płac

Jesteś specjalistą i masz wieloletnie doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu kadr i płac? Chciał(a)byś dołączyć do naszego zespołu? Mamy coś dla ciebie! Specjalista ds. kadr i płac oferujemy    •     pracę …

Nowy JPK_VAT od 2020 roku

Nowy JPK_VAT  od 2020 roku Od 1 kwietnia 2020 r. podatnicy będą mieli obowiązek korzystać z nowego, przesyłanego elektronicznie co miesiąc, pliku JPK_VAT. Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to dokument elektroniczny …