KOMPETENCJE

ELIKS zatrudnia, poza stałymi pracownikami i współpracownikami – kilkunastu biegłych rewidentów z dużym doświadczeniem oraz znajomością zagadnień i przepisów wymaganych przy sporządzaniu bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej.

Badanie przeprowadzane jest przez biegłego (biegłych) rewidenta (rewidentów), skierowanego (skierowanych) przez ELIKS, przy udziale ekspertów, aplikantów i asystentów. Utrzymują oni stały kontakt z kierownictwem badanej firmy i z jej służbami rachunkowymi.
Dla zapewnienia wysokiej jakości wykonywanych usług, w Spółce stosowany jest wewnętrzny system kontroli jakości i weryfikacji.

ELIKS wykonuje usługi w drodze umów jednorazowych lub zawiera umowy wieloletnie, korzystniejsze dla zleceniodawcy, bowiem poza gwarancją przeprowadzenia badania w pierwszej kolejności, udzielane są konsultacje z zakresu zagadnień finansowo-księgowych i podatkowych.

Firma jest Sygnatariuszem Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości nr ewidencyjny A-279
Gwarancja wykonania badania zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego i rozwiań zawartych w dyrektywach Unii Europejskiej.

Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestr Przedsiębiorców Nr 78234.
Z tytułu świadczonych usług jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w Warta S.A.

CERTYFIKATY    NASI KLIENCI

AKTUALNOŚCI

Schematy podatkowe MDR

Schematy podatkowe MDR Od początku roku 2019 obowiązują przepisy w zakresie raportowania schematów podatkowych MDR. Ich zakres zastosowania jest bardzo szeroki zarówno jeżeli chodzi o transakcje, które mogą być traktowane …

Oferta pracy

Eliks Audytorska Sp. z o.o. działająca na rynku outsourcingu usług księgowych poszukuje osoby na stanowisko SAMODZIELNY/-A KSIĘGOWY/-A Miejsce pracy:Wrocław Praca na tym stanowisku będzie obejmowała: • bieżącą obsługę klientów biura …

Jednolity Plik Kontrolny JPK

Czym jest JPK To zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej. Dane są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. JPK posiada …