PIT za 2019 r. Ulga na dzieci: komu przysługuje i jak z niej skorzystać?

PIT za 2019 r. Ulga na dzieci: komu przysługuje i jak z niej skorzystać?

Rodzice, opiekunowie i rodzice zastępczy wychowujący jedno lub więcej dzieci corocznie w zeznaniu PIT mogą odliczyć od podatku kwoty wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ulga na dzieci – zwana niekiedy ulgą prorodzinną – to najpopularniejsza preferencja podatkowa. Rodzice, opiekunowie i rodzice zastępczy wychowujący jedno lub więcej dzieci corocznie w zeznaniu Pit mogą odliczyć od podatku kwoty wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ulga przysługuje na dzieci:

  • małoletnie;
  • bez względu na wiek, jeśli w 2019 r. otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;
  • do ukończeniu 25 roku życia, jeśli studiują w Polsce lub za granicą, a ich roczne dochody nie przekroczyły 3089 zł (z wyjątkiem renty rodzinnej).

Kwoty odliczeń w rozliczeniu za 2019 r. pozostają te same co rok wcześniej i wynoszą:
– 92,67 zł miesięcznie na pierwsze dziecko (co rocznie daje maksymalnie 1 112,04 zł);
– 92,67 zł miesięcznie na drugie dziecko (rocznie 1 112,04 zł);
– 166,67 zł na trzecie dziecko (rocznie 2 000,04 zł);
– 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko (rocznie 2 700 zł).

Ulga przysługuje za każdy miesiąc sprawowania władzy rodzicielskiej, także niepełny. A zatem w przypadku dziecka urodzonego np. w sierpniu 2019, preferencja przysługuje za pięć miesięcy.

W przypadku posiadania tylko jednego dziecka obowiązuje limit zarobków, powyżej którego z ulgi skorzystać nie można. Małżonkowie wychowujący jedynaka nie mogą skorzystać z ulgi, jeśli ich łączny dochód w 2019 r. przekroczył 112 tys. zł – nie ma przy tym znaczenia, czy składają osobne deklaracje czy też rozliczają się wspólnie na jednym formularzu. Podatnik samotnie wychowujący jedno dziecko traci prawo do preferencji, jeśli przez rok osiągnął dochód ponad 112 tys. zł. Gdy dziecko wychowuje para pozamałżeńska, każdy rodzic może indywidualnie skorzystać z ulgi, jeśli jego roczne dochody nie przekroczą 56 tys. zł. W przypadku wychowywania dwojga lub więcej dzieci te limity dochodów nie mają zastosowania – a zatem z ulgi może skorzystać każdy. W 2020 r. będziemy rozliczać PIT za 2019 r. Aby skorzystać z ulgi prorodzinnej, do formularza należy dołączyć załącznik PIT-O. W jego części C podaje się liczbę dzieci i łączną kwotę przysługującego odliczenia, zaś w części E dane identyfikacyjnego każde dziecko.