Wszyscy pogubili się w nowych przepisach podatkowych

Wszyscy pogubili się w nowych przepisach podatkowych

Nadal jest dużo nieporozumienia z rachunkami bankowymi na białej liście, czyli w wykazie podatników VAT prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Od 1 stycznia 2020 r. weszły w życie przepisy będące skutkiem innych podatkowych zmian: w split paymencie i białej liście VAT. Doszły też inne, jak podawanie NIP nabywcy na paragonie. Konsekwencje błędu są poważne: brak kosztu podatkowego, brak możliwości ujęcia faktury w ewidencji zakupów, dodatkowe zobowiązanie w VAT (30 proc., a nawet 100 proc.), solidarna odpowiedzialność kupującego za  podatek sprzedawcy.

Podatnicy i ich księgowi wolą więc dmuchać na zimne i albo w każdej sytuacji odmawiają klientom wystawienia faktury (bezprawnie), albo wysyłają ostrzeżenia do kontrahentów – też nie zawsze uzasadnione.

Skąd wzięło się nieporozumienie? Prawdopodobnie z tego, że choć na białej liście nie muszą być numery rachunków podatników zwolnionych z VAT, to oni sami powinni widnieć w tym wykazie. Biała lista zawiera bowiem dane nie tylko podatników czynnych, ale i zwolnionych.

Na domiar wszystkiego podatnicy muszą od 1 stycznia założyć sobie mikorachunek.

Nie więcej niż 450 zł

Wszyscy są zaskoczeni, że paragonu wystawionego z NIP nabywcy na kwotę 450 zł nie da się wymienić na fakturę. Przypomnijmy zatem: paragon z NIP nabywcy, wystawiony na nie więcej niż 450 zł albo 100 euro, jest sam w sobie fakturą, tyle że uproszczoną. Wynika to z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT.

Biała lista

Nadal jest dużo nieporozumienia z rachunkami bankowymi na białej liście, czyli w wykazie podatników VAT prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

W objaśnieniach podatkowych z 20 grudnia 2019 r. minister finansów wprost napisał, że: „obowiązek dotyczący dokonywania płatności na rachunki rozliczeniowe i rachunki w SKOK znajdujące się w Wykazie dotyczy faktur wystawianych przez podatników VAT czynnych, co oznacza, że obowiązek ten nie będzie miał zastosowania do płatności wynikających z faktur wystawianych przez podatników zwolnionych z VAT ze względu na limit sprzedaży, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT lub wykonujących wyłącznie czynności zwolnione na podstawie art. 43 tej ustawy”.

Skąd więc to nieporozumienie? Prawdopodobnie z tego, że choć na białej liście nie muszą być numery rachunków podatników zwolnionych z VAT, to oni sami powinni widnieć w tym wykazie. Biała lista zawiera bowiem dane nie tylko podatników czynnych, ale i zwolnionych.

Wynika to wprost z art. 96b ust. 3 ustawy o VAT, zgodnie z którym wśród danych zamieszczonych w wykazie jest m.in. status podmiotu:

a) w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT,

b) zarejestrowanego jako „podatnik VAT czynny” albo „podatnik VAT zwolniony”, w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona.

15 tys. zł

Z przepisów i objaśnień MF wynika, że jeżeli całkowita wartość transakcji nie przekracza tego limitu, to zapłata może być na rachunek niewidniejący w wykazie, a nawet gotówką.

Split payment Na to wszystko nakładają się problemy z mechanizmem podzielonej płatności. Tu już od listopada 2019 r. obowiązują sankcje w  VAT oraz karnoskarbowe (obie naraz nie mogą być nakładane na osobę fizyczną). Do tego od 1 stycznia 2020 r. doszły konsekwencje w podatku dochodowym (brak kosztu uzyskania przychodu).