Ochrona miejsc pracy

Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych https://wroclaw.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/swiadczenia?fbclid=IwAR1wLl_ng7md_tmhPYHwmc80W2WHAIyghgyNI1cqZA-WmSSlBAD66MdWVNU

ZUS Umorzenie składek

Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r. Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r. https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396

ZUS KWARANTANNA

Informacja o uprawnieniach do świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/informacja-o-uprawnieniach-do-swiadczen-z-powodu-poddania-sie-kwarantannie-lub-izolacji/2534641